Фінансова зівітність 2016

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016рік
Звіт про власний капітал ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016 рік
Примітки до річної фінансової звітності ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за Рік 2016 р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2016р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2016р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 06 2016

Фінансова зівітність 2015

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 30 вересня 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Основні відомості про господарство станом на 01.04.2015р.Державне підприємство «Дослідне господарство «Грусятичі»
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Основні відомості про господарство станом на 01.01.2015р.Державне підприємство «Дослідне господарство «Грусятичі»