2017 Господарська Діяльність Фінансова звітність

Фінансова зівітність 2017

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за рік 2017р. ДП “ДГ “Грусятичі”” Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 12.31.2017р. ДП “ДГ “Грусятичі”” Баланс_ДПДГ_лГрусятичі_9_місяців_2017_S0100113 20760167_ДПДГ_лГрусятичі_9_місяців_2017_S0100213 20760167_ДПДГ_лГрусятичі_рік_2017_S0100213 20760167_ДПДГ_лГрусятичі_рік_2017_S0100309 20760167_ДПДГ_лГрусятичі_рік_2017_S0104008

2016 Господарська Діяльність Фінансова звітність

Фінансова зівітність 2016

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016рік Звіт про власний капітал ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016 рік Примітки до річної фінансової звітності ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016 рік Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за Рік 2016 р. ДП “ДГ “Грусятичі”” Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р. ДП […]

2015 Господарська Діяльність Фінансова звітність

Фінансова зівітність 2015

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі”” Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі”” Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 30 вересня 2015р. ДП “ДГ “Грусятичі”” Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015р. ДП “ДГ […]

2014 Господарська Діяльність Фінансова звітність

Фінансова зівітність 2014

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014р. ДП “ДГ “Грусятичі”” Основні відомості про господарство станом на 01.01.2014р.Державне підприємство «Дослідне господарство «Грусятичі»