2022

2 Квартал

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2022 р.  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Півріччя 2022 р.

2021

За 2021 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2021 р.

2021

1 Квартал

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2021 р. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Квартал 2021 р.