2016 Господарська Діяльність Фінансова звітність

Фінансова зівітність 2016

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016рік
Звіт про власний капітал ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016 рік
Примітки до річної фінансової звітності ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за Рік 2016 р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р. ДП “ДГ “Грусятичі””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2016р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2016р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 06 2016