2016 Господарська Діяльність Фінансова звітність

Фінансова зівітність 2016

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016рік Звіт про власний капітал ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016 рік Примітки до річної фінансової звітності ДП “ДГ “Грусятичі”” за 2016 рік Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за Рік 2016 р. ДП “ДГ “Грусятичі”” Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р. ДП […]